Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Vallsgenera

Les ofertes laborals aquí publicades s'actualitzen diàriament. Per accedir a ser candidat/a de cada oferta de treball publicada, s'ha d'estar d'alta a la borsa de treball municipal, a través de la web vallsgenera.cat o venint personalment a l'entitat IMDL Vallsgenera-Ajuntament de Valls.

Si estàs interessat en una oferta laboral adreça't a:

L'edifici de Casa Caritat - IMDL Vallsgenera Carretera del Pla, 37 A de Valls

977612010 - vallsgenera@valls.cat

Ajustador/a motlles i matrius Auxiliar de mecanització Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial Muntador/a i posada en marxa de béns d'equips i maquinària industrial Preparador/a programador/a de màquines eines amb CNC

 • Codi: FPMEM2732
 • Data: 10/12/2018
 • Població: MONTBLANC
 • Descripció: Mecànic/a-muntador/a de premses per realitzar tasques de: muntatge i desmuntatge de premses; interpretació de plànols; verificacions; estudis i anàlisi; realitzar els canvis de tots els utillatges de les premses, canvi de matrius, ajusts en el fossat de premsa, calibració de l'equip, etc. Persones candidates amb més d'un any d'experiència en les tasques descrites, ser major de 18 anys, tenir el carnet de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball, formació mínima de CFGM mecànica o similar, i es valorarà tenir experiència en fabricació de motllos i/o matrius, CNC, electroerosió i/o mecanitzats. S'ofereix contracte inicial de 6 mesos + 6 mesos + indefinit. Jornada completa i horari a torns rotatius de matí/tarda/nit. Salari segons conveni, tenint com a nivell d'entrada 22.948 euros bruts anuals.

Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i automàtiques Electricista instal·lador/a-reparador/a Equips i instal·lacions electrotècniques (CFGM) Grau d'Enginyeria Elèctrica Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Manteniment electrònic (CFGS)

 • Codi: FPMEM2733
 • Data: 10/12/2018
 • Població: MONTBLANC
 • Descripció: Persona per manteniment elèctric per realitzar tasques de: responsabilitzar-se de la reparació d'avaries elèctriques/electròniques que li siguin assignades, sota la direcció de la persona responsable; seguir les ordres i instruccions de l'encarregat de torn, d'acord amb els plànols, projectes i normes vigents; complimentar correctament els fulls de treball i les informacions requerides; realitzar les tasques assignades de TPM (auto-manteniment) necessàries pel manteniment de les màquines i instal·lacions; aportar iniciatives que millorin la situació actual de les màquines i instal·lacions.. Persones candidates amb més d'un any d'experiència en les tasques descrites, ser major de 18 anys, tenir el carnet de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball, formació mínima de CFGM en l'àmbit d'electricitat i/o electrònica. Es valorarà tenir coneixements en programació d'autòmats i disseny de quadres elèctrics, així en automatismes i pneumàtica. Imprescindible tenir experiència en manteniment elèctric de maquinària i instal·lacions industrials. S'ofereix contracte inicial temporal de 6 mesos + 6 mesos + indefinit. Jornada completa i torns rotatius de matí, tarda i nit. Salari segons conveni tenint com a nivell d'entrada 22.948 euros bruts anuals.

Grau d'Infermeria

 • Codi: ASSS2734
 • Data: 10/12/2018
 • Població: MONTBLANC
 • Descripció: DUE Gestió amb RX per realitzar les següents tasques: realitzar les funcions administratives i assistencials del lloc de treball; sol·licitar i reposar el material de farmàcia a través del programa informàtic i col·locació del mateix; arxivar els informes, resultats de les proves complementàries dels pacients en els seus historials clínics; fer les gestions de centres externs, com les reclamacions d'informes a centres externs, introducció d'informes externs, programació de visites externes i proves complementàries a centres externs; realitzar radiografies; externalització de material i control de l'autoclau; programació d'intervencions quirúrgiques. Persones candidates amb formació universitària de grau en infermeria, amb titulació d'operador d'RX o compromís per realitzar un curs oficial per obtenir aquest títol. Disponibilitat de vehicle per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte inicial temporal de 6 mesos + 6 mesos + indefinit. Contracte a jornada completa de 37,5 hores de treball setmanals. Horari aproximat de 8 a 13:30 hores i de 16 a 18 hores. Salari de 22.177,51 euros bruts anuals.

Agent comercial

 • Codi: VRVM2735
 • Data: 10/12/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Comercial tècnic/a per realitzar les següents tasques: captació de clients nous, visites als clients, seguiment de clients, fer pressupostos, fer finançaments, etc. en l'àmbit del sector de maquinària agrícola. Persones candidates amb experiència com a comercials, tenir entre 25 i 45 anys, tenir el permís de conduir B, i formació mínima de graduat escolar. Es valorarà ser una persona pro-activa, honesta, amb aptitud per la venda i amb flexibilitat horària. S'ofereix contracte inicial temporal a jornada completa. Horaris a concretar. Salari a negociar.

Grau d'Educació Social Grau de Pedagogia Grau de Psicologia Grau de Treball Social Integració Social (CFGS) Psicopedagogia

 • Codi: APDSS2728
 • Data: 30/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Convocatòria per la selecció mitjançant concurs oposició, d'una persona orientadora/tutora del Programa Singulars. Les bases i convocatòria estan publicades a l'e-tauler (https://tauler.seu.cat) de la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls (https://seu.valls.cat) . Termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida fins el 13/12/2018 al Registre General de l'IMDL Vallsgenera.

Paleta

 • Codi: C2727
 • Data: 29/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Oficials 1ª paletes per realitzar tasques pròpies de l'ofici, com construir vivendes unifamiliars i haurien de ser els paletes, juntament amb els peons, que formarien els grups de treball d'aquestes construccions. Persones candidates amb més de 2 anys d'experiència com a paleta. Es requereix tenir el carnet de conduir B. Tindran prioritat les persones candidates que tinguin el curs de prevenció bàsica de 8 hores i/o 20 hores. S'ofereix contracte per acumulació de tasques (durada aproximada d'un any) a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Normalment es treballa a Valls, però hi ha possibilitats de treballar a altres poblacions com Alcover, El Pla de Santa Maria, Vilallonga del Camp, Montblanc i Tarragona (poblacions on actualment hi ha obres). Salari: 1.670 euros bruts mensuals (x 14 pagues).

Instal·lador/a d'automatismes Manteniment d'equips industrials (CFGS) Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial

 • Codi: FPMEM2725
 • Data: 26/11/2018
 • Població: MONTBLANC
 • Descripció: Mecànic/a d'automatismes per realitzar les següents tasques: responsabilitzar-se de la reparació de les avaries mecàniques que li siguin assignades, sota la direcció del seu responsable; construcció de maquinària segons les necessitats de la planta; seguir les ordres i instruccions del encarregat de torn, acord amb els plànols, projectes i normatives vigents; complimentar correctament les fulles de treball i les informacions requerides; realitzar les tasques assignades de TPM (auto-manteniment) necessàries pel manteniment de les màquines i instal·lacions; aportar iniciatives que millorin la situació actual, en quant a qualitat i producció, de les màquines i instal·lacions. Persones candidates amb més de 3 anys d'experiència en tasques de manteniment industrial, tenir formació mínima de CFGS (especialitat mecànica, electromecànica o similar), tenir carnet de conduir B i vehicle propi. Es valorarà tenir experiència amb màquina-eina, soldadura i/o interpretació de plànols, així com tenir coneixements en pneumàtica i/o hidràulica. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en indefinit (6 mesos + 6 mesos + indefinit). Jornada completa de treball a torns rotatius de matí/tarda/nit. Salari a convenir.

Paleta

 • Codi: C2723
 • Data: 21/11/2018
 • Descripció: Oficial de 1a Paleta per realitzar treballs derivats de reformes i obra nova. Persones candidates entre 30 i 50 anys, amb un mínim de 10 anys d'experiència, tenir carnet de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte d'obra o servei a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Salari segons conveni.

Seguretat i vigilància

 • Codi: ASI2724
 • Data: 21/11/2018
 • Descripció: Vigilant/a de seguretat per vigilar i fer rondes a peu. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima en estudis primaris, carnet de conduir B i tenir el carnet TIP en vigor. Es valorarà tenir experiència. S'ofereix contracte temporal amb opció de llarga durada. Horari diürn. Salari segons conveni.

Auxiliar de perruqueria Perruquer/a i estilista

 • Codi: ASP2720
 • Data: 16/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a de perruqueria per realitzar tasques de rentar, marcar i aplicació de colors. Persones candidates entre 22 i 35 anys, amb 3 anys d'experiència, formació mínima reglada de CFGM o equivalent en perruqueria i tenir carnet B. S'ofereix contracte temporal de 3 mesos, a jornada parcial (24 hores setmanals). Horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. Salari segons conveni.

Seguretat i vigilància Vigilant d'accés

 • Codi: ARO2719
 • Data: 15/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Controlador/a d'accés per realitzar tasques de control d'entrades i sortides de personal, visites, transportistes, pesatge de camions, mesura de gasos, introducció de dades a l'ordinador i atenció al públic. Persones candidates majors d'edat, amb un any mínim d'experiència i amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% o IPT (incapacitat permanent total). S'ofereix contracte d'obra o servei a jornada completa. Horari a torns rotatius de matí i tarda. Salari de 1000 euros bruts mensuals.

Electromecànic/a de manteniment Grau d'Enginyeria Mecànica Grau d'Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial

 • Codi: FPMEM2718
 • Data: 14/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Tècnic/a per manteniment i instal·lació de màquines electromecàniques. Persones candidates amb experiència en manteniment de màquines i si no es té experiència es requereix tenir formació de CFGS en l'especialitat de mecànica i/o electricitat. Persones candidates entre 18 i 45 anys, tenir el carnet de conduir B, tenir disponibilitat per viatjar en àmbit nacional, i coneixements de les llengües catalana, castellana i anglesa. S'ofereix contracte indefinit (1 mes de prova) a jornada completa. Salari segons conveni i vàlua de la persona.

Netejador/a

 • Codi: RH2713
 • Data: 12/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a de servei i neteja per realitzar tasques de neteja i serveis d'hostaleria en residència i/o hospital. Persones candidates majors de 18 anys, formació mínima reglada de graduat escolar i que entenguin la llengua catalana. S'ofereix contracte temporal, a jornada parcial. Horaris a concretar segons torn. Salari segons conveni col·lectiu de Catalunya.

Agent comercial

 • Codi: CD2711
 • Data: 09/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Comercial tècnic/a per realitzar les següents tasques: captació de clients nous, visites als clients, seguiment de clients, tramitació de comandes per l'aplicació de l'empresa, fer pressupostos, etc. en l'àmbit d'actuació d'empreses dels següents sectors: construcció, indústria, hostaleria, neteja, entitats públiques, etc. de la zona de Valls. Persones candidates amb experiència en tasques de comercial, de 20 a 55 anys, amb permís de conduir B, formació mínima de graduat escolar, tenir aptitud per les vendes, ser pro-actius i saber treballar per objectius. S'ofereix contracte inicial de 6 mesos a jornada completa. Horari de treball de les 8 a les 18 hores, amb descans per esmorzar i dinar. Salari a negociar segons valia, sou fix + variable de vendes, s'ofereix vehicle de l'empresa, telèfon i targeta Solred.

Netejador/a Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials

 • Codi: SEAJ2708
 • Data: 08/11/2018
 • Població: SANTES CREUS
 • Descripció: Netejador/a per realitzar tasques de servei de neteja i manteniment d'instal·lacions. Persones candidates de 18 a 65 anys, amb un any mínim d'experiència, tenir formació mínima en estudis primaris, permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte d'interinitat, a jornada parcial. Horari de dimarts a divendres de 10 a 14:30 hores i dissabtes de 10 a 12:30 hores + de 15:30 a 17:30 hores. Salari de 610 euros bruts mensuals + pagues extres.

Electricista instal·lador/a-reparador/a

 • Codi: C2707
 • Data: 07/11/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Peó/oficial electricista per realitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió (B.T.). Persones candidates majors d'edat, amb un any mínim d'experiència, formació mínima reglada en FPI/FPII o equivalent en electricitat, tenir el curs de PRL d'electricitat (20 hores) i permís de conduir B. S'ofereix contracte temporal a jornada completa. Horari de 8:30 a 13 hores i de 14:30 a 18 hores. Salari segons conveni.

Conductor/a de camió Conductor/a de plataformes elevadores Operador/a de maquinària d'excavació Transportista

 • Codi: APCT2705
 • Data: 05/11/2018
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Maquinista amb més de 3 anys d'experiència en conducció de maquinària, retroexcavadora, camió, carretó, etc. Persones candidates amb formació mínima reglada de graduat en ESO, tenir els carnets de conduir B + C i/o C1. S'ofereix contracte d'obra a jornada completa. Salari segons conveni de la construcció. Zona de treball: província de Tarragona.

Auxiliar de manteniment electromecànic Electromecànic/a de manteniment

 • Codi: ASP2703
 • Data: 29/10/2018
 • Descripció: Electromecànic/a de manteniment de bugaderia industrial per realitzar tasques de manteniment de maquinària, reparació de les avaries i control del magatzem. Persones candidates majors de 18 anys, amb 1 any mínim d'experiència i amb formació mínima en FPI/FPII o equivalent en electromecànica. Preferiblement amb carnet de conduir i vehicle propi. Es valorarà tenir grau de discapacitat mínim del 33% i/o Incapacitat Permanent Total. S'ofereix contracte eventual a jornada completa. Horari a torns, de dilluns a diumenge. Salari segons conveni.

Netejador/a

 • Codi: RH2701
 • Data: 26/10/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Netejador/a per realitzar tasques de recollida i neteja dels estris i instal•lacions utilitzades durant el servei de cuina: neteja de les eines fetes servir durant el servei de cuina diari, neteja de les neveres i maquinària. Neteja de les instal•lacions del centre: neteja de les habitacions i sala comú, fer els llits, neteja de vidres, neteja dels lavabos, etc., neteja a fons de totes les instal•lacions. Persones candidates de 25 a 50 anys, amb 2 anys mínim d'experiència, nivell alt de comprensió i parla de la llengua catalana i castellana, imprescindible tenir carnet B i vehicle propi. S'ofereix contracte d'interinitat a jornada completa. Horari de 14 a 22h. Salari segons conveni de neteja de la província de Tarragona.

Electricista instal·lador/a-reparador/a

 • Codi: C2698
 • Data: 17/10/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Instal·lador/a per realitzar tasques d'instal·lacions elèctriques i de fontaneria. Persones candidates majors d'edat, amb un any mínim d'experiència, permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte temporal a jornada completa. Horari a concretar. Salari segons conveni.

Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i automàtiques Auxiliar de mecanització Electricista instal·lador/a-reparador/a Electromecànic/a de manteniment Mecànic/a reparadora de maquinària industrial Operari/a màquines Peó d'indústries (producció mecànica)

 • Codi: ALL2696
 • Data: 16/10/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Electricista o mecànic/a per reparació de maquinària (carretons, dúmpers, excavadores, etc.). Persones candidates de 25 a 40 anys, amb carnet de conduir B, nocions de mecànica, predisposició a l'aprenentatge i disponibilitat horària. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada completa, amb horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. Salari a convenir.

Fuster/a tancaments metàl·lics i de PVC Muntador/a d'elements d'alumini i PVC Muntador/a d'estructures metàl·liques Serraller/a

 • Codi: FPMEM2666
 • Data: 24/09/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Aprenent/a de l'ofici de metal·lista, fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i gestió de magatzems. Persones candidates menors de 29 anys, amb carnet de conduir B i vehicle per arribar al lloc de treball, formació mínima de certificat escolar. S'ofereix contracte de formació i aprenentatge. Jornada completa de 8 hores diàries, repartides entre treball i formació. Horari de 8 a 13 hores + 15:15 a 18:15 hores. Salari segons conveni.

Administratiu/va comercial

 • Codi: FPMEM2664
 • Data: 21/09/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Administratiu/va comercial per elaborar ofertes comercials mitjançant ERP i donar suport a diferents departaments de l'empresa. NO S'ACCEPTEN CANDIDATURES DE PERSONES QUE NO TINGUIN EXPERIÈNCIA ACREDITADA EN L'OFICI D'ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL I ÚS DEL PROGRAMA ERP. Persones candidates amb formació i experiència descrita anteriorment, tenir coneixements d'ERP, ser una persona polivalent, tenir permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte de treball a jornada completa. Horari de 8:30 a 13:30 hores + 14:30 a 17:30 hores, de dilluns a divendres.

Operador/a de maquinària d'excavació

 • Codi: C2656
 • Data: 13/09/2018
 • Descripció: Operadors/es de màquinària d'excavació per portar excavadora giratòria, retroexcavadora, dumper i predisposició a aprendre altres treballs de l'empresa. Persones candidates entre 18 i 50 anys d'edat, amb 1 any mínim d'experiència, carnet B, vehicle propi, es valorarà tenir un curs de 20 hores en PRL (formació en moviment de terres). Tenir entusiasme per aprendre el treball i voler aprendre altres oficis dintre de l'empresa. S'ofereix contracte d'obra o servei, a jornada completa. Salari entre 1.400 euros a 1.500 euros nets, segons experiència. Lloc de treball per tota Catalunya.

Netejador/a Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials

 • Codi: SEAJ2658
 • Data: 13/09/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Personal de neteja per tasques de neteja de magatzem. Persones candidates de 20 a 55 anys i amb mitjà de transport per arribar al lloc de treball. Imprescindible tenir acreditació del carnet de carretó i del carnet de carretó de recollidor de comandes (picking) amb la nova normativa UNE. S'ofereix contracte eventual a jornada completa. Horari a torns rotatius. Remuneració segons conveni. OFERTA MODIFICADA: 18/10/2018

Fuster/a Fuster/a ebenista artesà/ana

 • Codi: IFMS2648
 • Data: 12/09/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Fusters/es oficials 1ª per tasques de fabricació de peces de fusteria a mida: mobiliari, portes, panells. Candidats/es amb més de 5 anys d'experiència com a fusters/es, tenir el permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats de ser indefinit, a jornada completa. Salari segons conveni.

Mosso/a de magatzem

 • Codi: ARO2653
 • Data: 12/09/2018
 • Població: VILA-RODONA
 • Descripció: Mosso/a de magatzem per realitzar tasques de manipulació de la mercaderia, etiquetatge, fleixat i paletitzat; Introducció de dades al sistema informàtic; Reforç en les càrregues i descàrregues manuals i ús de transpalet manual; Alimentació de la cinta de paqueteria, classificació, neteja i ordre del magatzem. Persones candidates entre 18 i 50 anys d'edat, amb 1 any mínim d'experiència, permís de conduir B i vehicle propi. Persona dinàmica, que pugui fer sobreesforç físic (moure mercaderia pesada de forma manual), facilitat per la informàtica i bona actitud. Valorable tenir el carnet de carretó. S'ofereix contracte d'obra o servei a jornada completa. Horari de dilluns a divendres de 14 a 22 hores. Salari de 983,33 euros mensuals bruts.

Soldador/a

 • Codi: C2639
 • Data: 24/08/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Soldador/a per tasques de soldadura semiautomàtica de REA. Persones candidates amb experiència en soldadura, carnet de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte d'obra/servei a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 14 a 18 hores.

Auxiliar manteniment

 • Codi: ASSS2632
 • Data: 07/08/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Personal de manteniment i xofer per realitzar treballs de manteniment de les instal·lacions de centre residencial i conduir el vehicle d'empresa. Persones candidates, majors d'edat, amb 1 any mínim d'experiència i tenir permís de conduir B. S'ofereix contracte d'obra i servei. Horari a concretar. Salari segons conveni.

Mecànic/a d'automoció

 • Codi: VRVM2625
 • Data: 26/07/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Mecànic/a de turismes per tasques de canvi d'oli, revisions, rentar cotxes, neteja del taller, neteja de les eines, etc. Persones candidates amb coneixements de mecànica d'automoció, carnet de conduir i ganes de treballar. S'ofereix contracte eventual a jornada completa. Horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores.

Operari/ària de producció en general

 • Codi: IABT2623
 • Data: 23/07/2018
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Maquinistes de producció per verificar el funcionament d'envasadores, control de paràmetres, canvis de format, neteja i control de qualitat. Persones candidates amb més de 2 anys d'experiència com a operaris/es de producció, formació mínima de CFGM, tenir el carnet de conduir carretó i vehicle propi per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte a jornada completa (4t torn) i horaris: de 6 a 14 hores, de 14 a 22 hores i de 22 a 6 hores. Contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en indefinit.

Auxiliar de manteniment electromecànic Auxiliar de mecanització Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial

 • Codi: RIME2620
 • Data: 20/07/2018
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Mecànics/ques industrials per realitzar tasques de manteniment i reparació de màquines i equips industrials; fabricació i muntatge d'estructures metàl·liques, serralleria industrial i caldereria industrial. Persones candidates amb carnet B i vehicle propi, coneixements en interpretació de plànols, coneixements de soldadura i experiència acreditada en manteniment mecànic. S'ofereix contracte a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores, de dilluns a divendres. Salari a negociar segons vàlua.

Mecànic/a d'automoció Xapista i pintor/a de vehicles

 • Codi: VRVM2609
 • Data: 17/07/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Xapista per reparar i preparar la xapa de turismes. Persones candidates majors de 25 anys, formació mínima de graduat en ESO i es valorarà tenir CFGM en carrosseria. S'ofereix contracte a jornada completa. Horari de 8:30 a 13 hores i de 15:30 a 19 hores, de dilluns a divendres. Salari segons conveni.