Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Vallsgenera

Les ofertes laborals aquí publicades s'actualitzen diàriament. Per accedir a ser candidat/a de cada oferta de treball publicada, s'ha d'estar d'alta a la borsa de treball municipal, a través de la web vallsgenera.cat o venint personalment a l'entitat IMDL Vallsgenera-Ajuntament de Valls.

Si estàs interessat en una oferta laboral adreça't a:

L'edifici de Casa Caritat - IMDL Vallsgenera Carretera del Pla, 37 A de Valls

977612010 - vallsgenera@valls.cat

Cambrer/a

 • Codi: RH2779
 • Data: 18/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a cambrer/a per realitzar tasques pròpies de l'ofici de cambrer/a i puntualment d'ajudant/a de cuina. Persones candidates de 30 a 50 anys; amb permís de conduir B; preferiblement amb experiència en l'ofici de cambrer/a i/o cuina; residents a la comarca de l'Alt Camp; estar en situació de desocupació; de bon tracte amb el client; parlar correctament el català i el castellà, i tenir disponibilitat immediata. S'ofereix contracte inicial de 9 mesos a jornada completa. Horari pendent a definir (de dilluns a diumenge). Salari segons conveni. Hi ha formació obligatòria vinculada al lloc de treball. Contracte vinculat al programa 30Plus convocatòria 2018.

Monitor de menjador

 • Codi: ASSS2780
 • Data: 18/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Monitor/a de menjador escolar. Persones candidates amb títol de monitor de menjador escolar i/o títol de monitor en el lleure; formació mínima de graduat en ESO; i amb residència a Valls o voltants. S'ofereix contracte d'obra/servei a temps parcial. Horari de dilluns a divendres de les 13 a les 15 hores. Salari de 305,19 euros bruts mensuals sense pagues incloses.

Auxiliar d'impressió en arts gràfiques Impressor/a serigràfica Producció en indústries arts gràfiques (CFGS)

 • Codi: ARO2776
 • Data: 13/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Operari/ària arts gràfiques per fer tasques d'impressions d'alta qualitat en relació amb les arts gràfiques de màquina de fàbrica. Persones candidates entre 23 i 37 anys d'edat aprox. i amb formació relacionada amb arts gràfiques. Es valorarà tenir el carnet de conduir carretons. S'ofereix contracte de mitja a llarga duració. Horari de matí o tarda de dilluns a divendres amb possibilitats de treballar algun dissabte, de 6 a 14 hores o de 14 a 22 hores. Salari de 9.362,54 euros bruts anuals.

Operador/a de màquines per fabricar paper o cartró Operador/a de màquines per fabricar productes de plàstic Operari/a màquines

 • Codi: ARO2777
 • Data: 13/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Operari/ària màquina engomadora per fer tasques de posar, treure i ajustar peces i complements de la màquina (ajustaments per canvis de comanda), fer i desfer cargols de manera a preparar la màquina per a la producció de cada tipus de caixa. Persones candidates entre 23 i 37 anys aprox., amb 1 any mínim d'experiència com a maquinista i amb formació mínima reglada de CFGM/CFGS preferiblement relacionat en mecanització, electromecànica o maquinària i indústria. Es valorarà tenir el carnet de conduir carretons. S'ofereix contracte de mitja a llarga durada. Horari de matí o tarda de dilluns a divendres amb possibilitats de treballar algun dissabte, de 6 a 14 hores o de 14 a 22 hores. Salari de 9.362,54 euros bruts anuals.

Formador/a Anglès per a Principiants Formador/a d'anglès Grau d'Educació Infantil Grau d'Educació Primària Grau d'Estudis Anglesos Grau de Pedagogia

 • Codi: E2778
 • Data: 13/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Formador/a de classes d'anglès i robòtica per impartir classes a nenes i nens de les activitats de robòtica i anglès a diferents escoles de la comarca de l'Alt Camp. Persones candidates menors de 30 anys, amb carnet de conduir B i vehicle propi, formació reglada en educació infantil, pedagogia o similar i/o tenir experiència acreditada de treball amb nenes i nens, i residir a la zona. L'empresa ofereix formació prèvia a la persona seleccionada; contracte a temps parcial fins el mes de maig 2019; jornada de treball aproximada de 6 hores a la setmana amb horaris de les 12:30 a les 13:30 hores i algunes tardes de les 16 a les 17 hores. Salari de 9,5 euros l'hora + desplaçaments.

Operador/a de la indústria tèxtil

 • Codi: ITPC2774
 • Data: 12/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Operari/ària d'empresa tèxtil per tasques de preparació de fil en diferents formats i procés d'acabament del producte tèxtil. Persones candidates majors de 30 anys, residents a la comarca de l'Alt Camp, estar en situació de desocupació i es valorarà tenir experiència en el sector tèxtil. S'ofereix contracte inicial temporal de 9 mesos amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada completa de treball. Horari de les 6 a les 14 hores. Salari segons conveni. Formació obligatòria vinculada al lloc de treball. Contracte vinculat al Programa 30Plus convocatòria 2018.

Encarregat Grau en Enginyeria Química Operador/a de planta de tractament de residus forestals, agrícoles i industrials Operador/a planta química Quimica industrial (CFGS)

 • Codi: SEGVA2775
 • Data: 12/02/2019
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Cap de torn per realitzar les següents tasques amb dependència del cap de producció: Gestionar, supervisar i coordinar a l'equip a càrrec; actualitzar i optimitzar els manuals i procediments d'operació; complimentar llibres d'incidències i proposar mesures correctores; optimitzar costos, productivitat i consums, així com minimitzar la generació de residus; vetllar per al compliment dels objectius de producció, eficiència, previsions de costos, qualitat i bon estat de la planta; assegurar el compliment de la política de prevenció de riscos laborals i de medi ambient de la companyia. Persones candidates de 30 a 45 anys; amb més de 2 anys d'experiència com a cap de torn i/o amb més de 5 anys com a operador/a de plantes químiques de procés continu; amb carnet de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball; formació de CFGS o Enginyeria (àmbit de mecànica, instrumentació, sistemes, etc.); coneixement alt de les llengües catalana i castellana; residir a prop del centre de treball; tenir disponibilitat per treballar a torns rotatius i es valorarà tenir el curs d'Operador de Planta Química i formació en PRL. S'ofereix contracte indefinit. Jornada completa amb torns rotatius de matí/tarda/nit de dilluns a diumenge. Salari segons conveni.

Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i automàtiques Programador/a-controlador/a de robots industrials Sistemes de regulació i control automàtics (CFGS)

 • Codi: RIME2773
 • Data: 08/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Programador/a PLC per tasques d'automatització industrial i resolució d'avaries. Persones candidates amb més de 2 anys d'experiència com a programador PLC; tenir de 20 a 40 anys; tenir el permís de conduir B i vehicle propi; tenir formació mínima de CFGM; tenir formació en sistemes de regulació i control; tenir formació i experiència en electricitat; tenir experiència en programació d'autòmats Siemens i Omron; i es valorarà tenir el carnet de conduir carretó, plataforma elevadora, curs de PRL i d'altres. S'ofereix contracte temporal amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada completa de 40 hores setmanals. Salari segons conveni.

Auxiliar de manteniment electromecànic Auxiliar de mecanització Electromecànic/a de manteniment Mecànic/a reparadora de maquinària industrial

 • Codi: IQ2769
 • Data: 07/02/2019
 • Població: PLA DE SANTA MARIA, EL
 • Descripció: Electromecànics/ques per realitzar les següents tasques: solucionar incidències i avaries dels equips de la fàbrica; ajustar els equips perquè el seu funcionament estigui dins els paràmetres de productivitat i qualitat especificats; realitzar manteniments preventius als equips; generar accions de millora sobre els equips per incrementar el OEE de les instal·lacions; disponibilitat: reducció dels temps d'aturada; fiabilitat: increment del temps entre fallades; manteniment: reducció del temps per fer una reparació; totes les feines es realitzaran sota un enfocament de qualitat del producte, seguiment, normes GMP, seguretat en la persona mateixa, les de l'entorn i medi ambient, a més a més de neteja i ordre; fer l'explicació dels treballs i actuacions realitzats dins els diferents sistemes de resposta de dades i realitzar els consums pertinents de materials utilitzats en els treballs; formar en l'ús de l'equip a altres companys, TPMs i persones operàries d'envasat. Persones candidates amb més de 4 anys d'experiència en les tasques descrites (o similars dins l'entorn industrial); amb carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de treball; formació mínima de CFGM en l'àmbit electricitat, mecànica i/o electrònica. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa. Horari a torns rotatius de nit/tarda/matí. Salari entre 22.000-28.000 euros bruts l'any.

Monitor de menjador

 • Codi: E2771
 • Data: 07/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Monitor/ de menjador per realitzar les següents tasques: educar en el temps de menjador i de lleure; treballar hàbits, normes de convivència i actituds envers el menjar; organització del menjador (pautes de conducta, control d'àpats, etc..); dinamització i seguiment d'un grup d'infants d'escola. Persones candidates amb més d'un any d'experiència en les tasques descrites, tenir formació en el lleure, tenir bon nivell de la llengua catalana, tenir el certificat negatiu de delictes sexuals, ser major de 18 anys i es valorarà tenir el títol de monitor de lleure. S'ofereix contracte d'obra/servei a temps parcial de 10 hores setmanals. Horari: de dilluns a divendres de les 13 a 15 hores. Salari entre 300 i 400 euros mensuals.

Tècnic/a orientació i inserció laboral

 • Codi: APDSS2763
 • Data: 05/02/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Convocatòria per la selecció mitjançant concurs oposició, d'una persona tècnica d'acompanyament a la inserció laboral pels programes UBICAT, SINGULARS i FOAP. Les bases i convocatòria estan publicades a l'e-tauler (https://tauler.seu.cat) de la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls (https://seu.valls.cat) . Termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida fins el 25/02/2019 al Registre General de l'IMDL Vallsgenera.

Formador/a Prevenció de Riscos Laborals Grau de Prevenció i Seguretat Integral Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 • Codi: E2765
 • Data: 05/02/2019
 • Descripció: Professor/a de Prevenció de Riscos Laborals per impartir formació en PRL a la zona del Garraf, Alt i Baix Penedès. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima reglada de CFGS, Màster o Grau en PRL, amb permís de conduir B i vehicle propi. Es valorarà experiència formativa. S'ofereix contracte d'obra o servei. Horari de matí, de dilluns a divendres. Salari segons conveni.

Ajustador/a motlles i matrius Mecànic/a reparadora de maquinària industrial Muntador/a i posada en marxa de béns d'equips i maquinària industrial

 • Codi: FPMEM2766
 • Data: 05/02/2019
 • Població: MONTBLANC
 • Descripció: Mecànic/a-muntador/a de premses per realitzar les següents tasques: muntatge i des-muntatge de premses; interpretació de plànols; verificacions; estudis i anàlisi; realitzar els canvis de tots els utillatges de les premses, canvi de matrius, ajusts en el fossat de premsa, ca-libració de l'equip, etc. Persones candidates amb més d'un any d'experiència en les tasques descrites, ser major de 18 anys, tenir el carnet B, formació mínima de CFGM en mecànica o similar, i es valorarà tenir experiència en la fabricació de motlles i/o matrius, CNC, electroerosió i en mecanitzats. S'ofereix contracte a jornada completa i torns de treball rotatius (M/T/N). Tipus de contracte inicial de 6 mesos + renovació 6 mesos + indefinit. Nivell d'entrada de 23.392 euros bruts anuals.

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS) Formador/a informàtica Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Grau d'Enginyeria Informàtica Grau d'Informàtica i Serveis

 • Codi: E2767
 • Data: 05/02/2019
 • Descripció: Professor/a d'ofimàtica per impartir formació de programes d'ofimàtica al Baix Penedès. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima reglada d'enginyeria informàtica i/o telecomunicacions i/o CFGS, amb permís de conduir B i vehicle propi. Es valorarà tenir experiència formativa. S'ofereix contracte d'obra o servei. Horari de matí, de dilluns a divendres. Salari segons conveni.

Paleta

 • Codi: C2762
 • Data: 28/01/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Oficial de construcció per realitzar tasques pròpies de la construcció. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima de 20h. en PRL sector construcció i permís de conduir B. Es valorarà tenir altres cursos i/o especialitats en el sector de la construcció. S'ofereix contracte d'obra o servei. Jornada completa i horari de 8 a 13 hores + de 14:30 a 18 hores o de 7 a 15 hores. Salari segons conveni. OFERTA MODIFICADA: 08/02/2019.

Tècnic/a orientació i inserció laboral

 • Codi: ARO2758
 • Data: 24/01/2019
 • Descripció: Tècnics/ques d'intervenció amb joves per realitzar orientació laboral i formativa (coneixement de mercat laboral i sistema educatiu); dinamització de grups i docència; i tutorització i seguiment, en diferents poblacions: Valls, Tarragona i Reus. Persones candidates majors d'edat, amb més de 3 anys d'experiència com a mínim en els últims 5 anys, formació mínima en grau universitari o equivalent i/o titulacions de CFGS, carnet B i vehicle propi. Es valorarà experiència en programes del SOC i Fons Social Europeu i competències en orientació de servei a la persona, adaptabilitat, creativitat, organització, habilitats comunicatives i iniciativa. S'ofereix contracte d'obra o servei, a jornada completa. Horari 5 matins i 2-3 tardes. Salari segons conveni.

Repartidor/a

 • Codi: TE2760
 • Data: 24/01/2019
 • Descripció: Repartidor/a en moto de correspondència, cartes, certificats, notificacions, etc. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima reglada de graduat en ESO i amb carnet A1 i B. Tenir moto o cotxe i experiència a portar moto de 125cc, més endavant l'empresa facilitarà la moto. S'ofereix contracte d'obra o servei, a jornada completa de 39 hores setmanals. Horari a concretar. Salari segons conveni.

Electricista instal·lador/a-reparador/a Lampista

 • Codi: C2752
 • Data: 15/01/2019
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Electricista-Lampista per realitzar tasques d'instal·lacions i reparacions elèctriques i de lampisteria a nivell industrial, agrònom i habitatges particulars. Persones candidates majors d'edat, amb 1 any mínim d'experiència i permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte temporal amb possibilitats de ser indefinit, a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18:30 hores. Salari segons conveni.

Mosso/a de magatzem

 • Codi: CD2751
 • Data: 14/01/2019
 • Població: VILA-RODONA
 • Descripció: Mosso/a de Magatzem per realitzar tasques de manipulació de productes petits i grans, preparació de comandes i control de qualitat dels productes. Persones candidates entre 25 i 40 anys, amb un mínim de 2 anys d'experiència en tasques similars, amb formació mínima de graduat en ESO/FP/CFGM/CFGS, tenir permís de conduir B i vehicle per arribar al lloc de treball. Imprescindible acreditar grau de discapacitat mínim del 33%. S'ofereix contracte temporal de 3 mesos amb possibilitats de ser indefinit, a jornada completa. Horari de 8 a 17 hores. Salari segons conveni.

Lampista

 • Codi: C2749
 • Data: 10/01/2019
 • Descripció: Lampistes oficials de 1a i 2a per realitzar tasques de lampisteria, climatització i gas a l'estranger (Holanda). Persones candidates entre 22 a 55 anys, amb més de 3 anys d'experiència, carnet de conduir B, coneixements d'anglès i/o alemany per els lampistes oficials de 2a, i tenir la nacionalitat europea. S'ofereix contracte temporal, a jornada completa. Horaris de 07:00 a 13:00h i de 14:00 a 16:00h. Remuneració a partir de 1.800 euros nets mensuals.

Operari/ària de torn-fresa (fabricació)

 • Codi: C2750
 • Data: 10/01/2019
 • Descripció: Torners/eres-Fresadors/es per realitzar tasques de metall/torn amb coneixements de programació per a torns automàtics a l'estranger (Holanda). Persones candidates entre 22 a 55 anys, amb més de 3 anys d'experiència, carnet de conduir B, formació mínima d'estudis primaris, tenir la nacionalitat europea i coneixements d'anglès i/o alemany a nivell B1. S'ofereix contracte temporal, a jornada completa. Horaris de 07:00 a 13:00h i de 14:00 a 16:00h. Remuneració a partir de 2.000 euros nets mensuals.

Cuiner/a

 • Codi: RH2744
 • Data: 08/01/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Cuiner/a per realitzar tasques de preparació de gènere i elaboració de plats, col·locació de gènere, preparació de dietes, emplatat del menú, muntatge i transport de safates. Persones candidates majors d'edat, amb 1 any mínim d'experiència en restauració col·lectiva, amb formació mínima reglada en EGB, entendre la llengua catalana i tenir permís de conduir B1 i vehicle propi. S'ofereix contracte temporal, jornada de treball de 39 hores setmanals. Horari segons el torn. Salari segons conveni col·lectiu de Catalunya.

Pintor/a

 • Codi: ARO2745
 • Data: 08/01/2019
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Operari/ària pintor/a industrial sector metall per realitzar les següents tasques: processos de preparació i pintat de components; interpretació de plànols i documents per a la preparació de muntatge de mecanismes; ús d'eines manuals: fregadora, polidora, bombes de pintat, pistoles de pintat, bàscules i aparells de mesurament; control de qualitat de les peces finals; i complir les ordres de fabricació per realitzar les tasques de muntatge correctament. Persones candidates entre 25 i 50 anys, amb 2 anys mínim d'experiència en tasques similars descrites, amb carnet de conduir B i formació mínima de CFGM/FPI de fabricació mecànica o similar. S'ofereix contracte eventual, a jornada completa. Horari de dilluns a divendres a torn rotatiu de matí/tarda/nit. Salari de 9,88 euros bruts hora.

Serraller/a

 • Codi: FPMEM2743
 • Data: 04/01/2019
 • Població: SELVA DEL CAMP, LA
 • Descripció: Serraller/a amb experiència per treballs varis en taller de serralleria. Persones candidates amb coneixements de soldadura, carnet B i vehicle propi per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte per obra/servei a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Salari segons conveni.

Cambrer/a de pisos (hostaleria)

 • Codi: RH2741
 • Data: 03/01/2019
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a de cambrer/a de pisos amb un mínim d'un any d'experiència en hotels i amb vehicle propi per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte a mitja jornada o jornada completa, depenent de la persona candidata. Es treballa de dilluns a diumenge amb dos dies de descans setmanal segons conveni. Salari segons conveni.

Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials

 • Codi: SEAJ2737
 • Data: 18/12/2018
 • Descripció: Netejadors/es per tasques de neteja industrial de maquinària alimentària. Persones candidates entre 18 i 54 anys, amb permís de conduir B i vehicle propi per arribar al lloc de treball (Sarral i Vallmoll) i disponibilitat per treballar els caps de setmana. S'ofereix contracte temporal a jornada parcial (8 hores setmanals). Treball de caps de setmana: cada cap de setmana varia en funció de la demanda del client. Horari a torns rotatius. Salari segons conveni.

Grau d'Infermeria

 • Codi: ASSS2734
 • Data: 10/12/2018
 • Població: MONTBLANC
 • Descripció: DUE Gestió amb RX per realitzar les següents tasques: realitzar les funcions administratives i assistencials del lloc de treball; sol·licitar i reposar el material de farmàcia a través del programa informàtic i col·locació del mateix; arxivar els informes, resultats de les proves complementàries dels pacients en els seus historials clínics; fer les gestions de centres externs, com les reclamacions d'informes a centres externs, introducció d'informes externs, programació de visites externes i proves complementàries a centres externs; realitzar radiografies; externalització de material i control de l'autoclau; programació d'intervencions quirúrgiques. Persones candidates amb FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA DE GRAU EN INFERMERIA, amb titulació d'operador d'RX o compromís per realitzar un curs oficial per obtenir aquest títol. Disponibilitat de vehicle per arribar al lloc de treball. S'ofereix contracte inicial temporal de 6 mesos + 6 mesos + indefinit. Contracte a jornada completa de 37,5 hores de treball setmanals. Horari aproximat de 8 a 13:30 hores i de 16 a 18 hores. Salari de 22.177,51 euros bruts anuals. OFERTA PUBLICADA DE NOU A 12/02/2019.

Agent comercial

 • Codi: VRVM2735
 • Data: 10/12/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Comercial tècnic/a per realitzar les següents tasques: captació de clients nous, visites als clients, seguiment de clients, fer pressupostos, fer finançaments, etc. en l'àmbit del sector de maquinària agrícola. Persones candidates amb experiència com a comercials, tenir entre 25 i 45 anys, tenir el permís de conduir B, i formació mínima de graduat escolar. Es valorarà ser una persona pro-activa, honesta, amb aptitud per la venda i amb flexibilitat horària. S'ofereix contracte inicial temporal a jornada completa. Horaris a concretar. Salari a negociar.

Paleta

 • Codi: C2727
 • Data: 29/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Oficials 1ª paletes per realitzar tasques pròpies de l'ofici, com construir vivendes unifamiliars i haurien de ser els paletes, juntament amb els peons, que formarien els grups de treball d'aquestes construccions. Persones candidates amb més de 2 anys d'experiència com a paleta. Es requereix tenir el carnet de conduir B. Tindran prioritat les persones candidates que tinguin el curs de prevenció bàsica de 8 hores i/o 20 hores. S'ofereix contracte per acumulació de tasques (durada aproximada d'un any) a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Normalment es treballa a Valls, però hi ha possibilitats de treballar a altres poblacions com Alcover, El Pla de Santa Maria, Vilallonga del Camp, Montblanc i Tarragona (poblacions on actualment hi ha obres). Salari: 1.670 euros bruts mensuals (x 14 pagues).

Paleta

 • Codi: C2723
 • Data: 21/11/2018
 • Descripció: Oficial de 1a Paleta per realitzar treballs derivats de reformes i obra nova. Persones candidates entre 30 i 50 anys, amb un mínim de 10 anys d'experiència, tenir carnet de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte d'obra o servei a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Salari segons conveni.

Seguretat i vigilància

 • Codi: ASI2724
 • Data: 21/11/2018
 • Descripció: Vigilant/a de seguretat per vigilar i fer rondes a peu. Persones candidates majors d'edat, amb formació mínima en estudis primaris, carnet de conduir B i tenir el carnet TIP en vigor. Es valorarà tenir experiència. S'ofereix contracte temporal amb opció de llarga durada. Horari diürn. Salari segons conveni.

Auxiliar de perruqueria Perruquer/a i estilista

 • Codi: ASP2720
 • Data: 16/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Ajudant/a de perruqueria per realitzar tasques de rentar, marcar i aplicació de colors. Persones candidates entre 22 i 35 anys, amb 3 anys d'experiència, formació mínima reglada de CFGM o equivalent en perruqueria i tenir carnet B. S'ofereix contracte temporal de 3 mesos, a jornada parcial (24 hores setmanals). Horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. Salari segons conveni.

Electromecànic/a de manteniment Grau d'Enginyeria Mecànica Grau d'Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica Mecànic/a de manteniment industrial Mecànic/a reparadora de maquinària industrial

 • Codi: FPMEM2718
 • Data: 14/11/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Tècnic/a per manteniment i instal·lació de màquines electromecàniques. Persones candidates amb experiència en manteniment de màquines i si no es té experiència es requereix tenir formació de CFGS en l'especialitat de mecànica i/o electricitat. Persones candidates entre 18 i 45 anys, tenir el carnet de conduir B, tenir disponibilitat per viatjar en àmbit nacional, i coneixements de les llengües catalana, castellana i anglesa. S'ofereix contracte indefinit (1 mes de prova) a jornada completa. Salari segons conveni i vàlua de la persona.

Electricista instal·lador/a-reparador/a

 • Codi: C2707
 • Data: 07/11/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Peó/oficial electricista per realitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió (B.T.). Persones candidates majors d'edat, amb un any mínim d'experiència, formació mínima reglada en FPI/FPII o equivalent en electricitat, tenir el curs de PRL d'electricitat (20 hores) i permís de conduir B. S'ofereix contracte temporal a jornada completa. Horari de 8:30 a 13 hores i de 14:30 a 18 hores. Salari segons conveni.

Auxiliar de manteniment electromecànic Electromecànic/a de manteniment

 • Codi: ASP2703
 • Data: 29/10/2018
 • Descripció: Electromecànic/a de manteniment de bugaderia industrial per realitzar tasques de manteniment de maquinària, reparació de les avaries i control del magatzem. Persones candidates majors de 18 anys, amb 1 any mínim d'experiència i amb formació mínima en FPI/FPII o equivalent en electromecànica. Preferiblement amb carnet de conduir i vehicle propi. Es valorarà tenir grau de discapacitat mínim del 33% i/o Incapacitat Permanent Total. S'ofereix contracte eventual a jornada completa. Horari a torns, de dilluns a diumenge. Salari segons conveni.

Electricista instal·lador/a-reparador/a

 • Codi: C2698
 • Data: 17/10/2018
 • Població: ALCOVER
 • Descripció: Instal·lador/a per realitzar tasques d'instal·lacions elèctriques i de fontaneria. Persones candidates majors d'edat, amb un any mínim d'experiència, permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte temporal a jornada completa. Horari a concretar. Salari segons conveni.

Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i automàtiques Auxiliar de mecanització Electricista instal·lador/a-reparador/a Electromecànic/a de manteniment Mecànic/a reparadora de maquinària industrial Operari/a màquines Peó d'indústries (producció mecànica)

 • Codi: ALL2696
 • Data: 16/10/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Electricista o mecànic/a per reparació de maquinària (carretons, dúmpers, excavadores, etc.). Persones candidates de 25 a 40 anys, amb carnet de conduir B, nocions de mecànica, predisposició a l'aprenentatge i disponibilitat horària. S'ofereix contracte inicial temporal amb possibilitats de renovació en indefinit. Jornada completa, amb horari de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. Salari a convenir.

Fuster/a tancaments metàl·lics i de PVC Muntador/a d'elements d'alumini i PVC Muntador/a d'estructures metàl·liques Serraller/a

 • Codi: FPMEM2666
 • Data: 24/09/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Aprenent/a de l'ofici de metal·lista, fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i gestió de magatzems. Persones candidates menors de 29 anys, amb carnet de conduir B i vehicle per arribar al lloc de treball, formació mínima de certificat escolar. S'ofereix contracte de formació i aprenentatge. Jornada completa de 8 hores diàries, repartides entre treball i formació. Horari de 8 a 13 hores + 15:15 a 18:15 hores. Salari segons conveni.

Administratiu/va comercial

 • Codi: FPMEM2664
 • Data: 21/09/2018
 • Població: VALLS
 • Descripció: Administratiu/va comercial per elaborar ofertes comercials mitjançant ERP i donar suport a diferents departaments de l'empresa. NO S'ACCEPTEN CANDIDATURES DE PERSONES QUE NO TINGUIN EXPERIÈNCIA ACREDITADA EN L'OFICI D'ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL I ÚS DEL PROGRAMA ERP. Persones candidates amb formació i experiència descrita anteriorment, tenir coneixements d'ERP, ser una persona polivalent, tenir permís de conduir B i vehicle propi. S'ofereix contracte de treball a jornada completa. Horari de 8:30 a 13:30 hores + 14:30 a 17:30 hores, de dilluns a divendres.

Operador/a de maquinària d'excavació

 • Codi: C2656
 • Data: 13/09/2018
 • Descripció: Operadors/es de màquinària d'excavació per portar excavadora giratòria, retroexcavadora, dumper i predisposició a aprendre altres treballs de l'empresa. Persones candidates entre 18 i 50 anys d'edat, amb 1 any mínim d'experiència, carnet B, vehicle propi, es valorarà tenir un curs de 20 hores en PRL (formació en moviment de terres). Tenir entusiasme per aprendre el treball i voler aprendre altres oficis dintre de l'empresa. S'ofereix contracte d'obra o servei, a jornada completa. Salari entre 1.400 euros a 1.500 euros nets, segons experiència. Lloc de treball per tota Catalunya.