Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Programa Treball i Formació

El programa Treball i Formació du a terme accions ocupacionals que integren formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció amb l'objectiu d'afavorir-ne la inserció laboral i intervenir per tal de millorar les seves condicions personals, socials, familiars i d'ocupabilitat.

Les actuacions a desenvolupar són: a) accions d'experiència laboral, que consisteixen en la contractació laboral de les persones participants per part de l’entitat beneficiària o ens instrumental en cas d’encàrrec de gestió, per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa; b) accions formatives, d'entre 20 i 30 hores de durada, d'assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral del contracte de treball.