Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Amb aquests cursos millorem la qualificació professional de les persones en situació d’atur, amb una formació teòrica i pràctica que permet assolir o perfeccionar competències professionals que afavoreixen la inserció o reinserció laboral.

La formació es valora a partir de la demanda no coberta de treballadors en llocs de treball concrets, i en aquelles formacions tipificades i ordenades pels certificats de professionalitat, de tal manera que el marc formatiu faci referència als mateixos paràmetres que les respectives certificacions. Els objectius són:

  • Proporcionar les competències professionals requerides per a l’exercici d’una ocupació d’acord amb el certificat de professionalitat.
  • Donar els continguts formatius expressats en els respectius itineraris formatius dels certificats de professionalitat.
  • Adequar les hores de durada del curs a les requerides en els respectius certificats de professionalitat.