Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Programa de formació professional ocupacional que parteix d'una metodologia de simulació d'empreses. Creem una empresa virtual (Eco-just Valls), que interactua a través d'una plataforma informàtica amb altres empreses i organismes virtuals. A través d'aquesta plataforma creem la infraestructura necessària per aprendre sobre el funcionament d'una empresa (en col·laboració amb la Fundació Inform, creadora i promotora de la idea de la metodologia de simulació d'empreses).