Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

El programa Formació amb Compromís de Contractació (FCC) s’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

En aquest programa es realitzen accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació, amb el compromís d'inserir en empreses, com a mínim, el 60% de l’alumnat atorgat, i que aquest alumnat contractat finalitzi la formació objecte de la subvenció (o assistit almenys al 75% de l’acció formativa) i que cobreixi un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.