Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

El cursos subvencionats aquest any han estat:  - PFI Arts gràfiques i serigrafia 2016 - 2017      - PFI Imatge personal: Perruqueria i estètica 2016 - 2017

Aquests cursos tenen una durada de 1000h (180h de pràctiques en empreses incloses) i es realitzaran del 23/12/2016 al 31/07/2017.

Els cursos de PFI tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre a l’alumnat el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris. L'objectiu dels programes de formació i inserció és adreçar-se als joves que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. Els continguts formatius dels PFI s’estructuren en:

    •    Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en  centres de treball.
    •    Mòdul de formació general, per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
   •     Accions de seguiment i orientació de l’alumne, per al desenvolupament d’itineraris de formació i capacitació professional que facilitin la inserció i promoció professional.

En finalitzar el programa, cada alumne rebrà una certificació on constarà el perfil professional corresponent al programa cursat, el grau d’aprofitament assolit per l’alumne i la relació d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional i condueixen a l’obtenció dels certificats de professionalitat que emet l’Administració laboral.

Aquest programa és gratuït. Acció subvencionada per la Generalitat de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) en un 91,89% i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. ORDRE ENS/331/2015.