Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Memòria d'activitats - IMDL Vallsgenera 2016

Vallsgenera tanca el seu millor any amb 471 alumnes en cursos de formació ocupacional

> 332 persones en situació d’atur formats a l’Institut Municipal van poder realitzar també pràctiques en empreses l’any 2016

> La inserció dels programes adreçats específicament a joves ha assolit el 71,6%

> La formació contínua a treballadors en actiu bat el seu rècord amb 64 cursos i  527 participants, un 68% més respecte el 2015

L’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera va tancar el 2016 el seu millor exercici en matèria formació ocupacional. En total, 471 alumnes van participar en els diversos cursos formatius de caràcter ocupacional, una xifra que representa un 21,3% més que l’any 2015 i tot un rècord d’activitat de Vallsgenera per ampliar les línies formatives destinades a la inserció de persones en situació d’atur. Aquesta és una de les diferents dades de la Memòria d’Activitats de Vallsgenera que s’ha presentat aquesta setmana al Consell Rector de l’Institut Municipal de Desenvolupament de Valls.

El grau d’inserció, tan laboral com formatiu, ha assolit cotes superiors del 66,9%. En destaquen d’una manera especial cursos relacionats amb la indústria logística, personal d’instal·lacions esportives o alemany, amb graus d’inserció d’entre el 70 i el 94%. Aquests cursos estan adreçats a aturats i, a més de facilitar la inserció laboral, també busquen fer possible la inserció formativa dels participants. A la vegada, dels 500 participants en cursos ocupacionals, 332 han pogut realitzar a més pràctiques en empresa que ha facilitat encara més els nivells d’inserció.

Cal destacar que una part important de l’activitat de formació ocupacional va adreçada a joves. Així, dels 500 participants en tots els cursos de l’àmbit de formació ocupacional de Vallsgenera, gairebé la meitat (225) han estat joves que han pres part en programes específics. En aquest cas, els nivells d’inserció han estat fins i tot superiors, ja que prop de tres quartes parts de tots els participants (71,6%) han trobat feina o han pogut continuar la seva formació. Cursos com els de serigrafia i arts gràfiques, manteniment industrial o idiomes han assolit alts nivells d’inserció. En aquest sentit, s’ha consolidat l’oferta destinada a joves que s’ofereix a través de Vallsgenera amb els programes de formació i inserció, joves per l’ocupació, fem ocupació per a joves, noves tecnologies i idiomes. També sobresurten programes integrals que ofereixen un acompanyament i suport per orientar joves sense graduat d’ESO o que han abandonat els estudis en la seva vida formativa i professional, a través d’un itinerari laboral personalitzat.

Formació contínua
En l’àmbit de formació continua a treballadors en actius, també s’han assolit xifres rècord amb 64 i 527 participants, el doble que l’any 2015. Vallsgenera ha estès la formació contínua a àmbits tan diversos com la gestió administrativa i comercial, recursos humans, màrqueting, logística o ofimàtica, a més de cursos específics adaptats a les necessitats de l’empresa. En aquest sentit, es tracta de formació a mida a les necessitats dels treballadors i de l’empresa que poden finançar-ho a través de les bonificacions de les quotes de la Seguretat Social.

Una part de la formació contínua durant l’any 2016 també ha estat subvencionada a través de dues convocatòries de la Generalitat, en concret, el programa Emprèn i el de formació professional per a l’ocupació de caràcter transversal. D’aquesta manera, Vallsgenera ha consolidat en cinc anys la línia de formació contínua com una nova aposta per ampliar coneixements i capacitats professionals dels treballadors en actiu, la millora de la competitivitat i la productivitat.

Altres dades de la memòria
Les xifres de la Memòria 2016 de Vallsgenera destaca l’esforç dels serveis d’intermediació laboral que ha gestionat 628 llocs de treball a persones en situació d’atur, una xifra que representa un 56% més respecte el 2015 i també tot un rècord d’activitat en aquest àmbit en la història de Vallsgenera. Així, Vallsgenera ha intermediat en 315 ofertes presentades per empreses, ha enviat més de 1.600 currículums i ha efectuat 2.430 visites a empreses per conèixer les seves necessitats.

El servei d’acollida als usuaris de Vallsgenera va ser el 2016 de 2.089 persones, 753 de les quals són noves usuàries dels serveis. A més, Vallagenera ha comptat amb 350 participants de programes laborals i 1.459 que han passat pels serveis d’Orientació de l’Institut Municipal. Vallgenera va tancar el 2016 amb gairebé 2 milions d’euros de pressupost, amb un increment del 35%. Del capítol de pressupost en sobresurt la major aportació a través de programes i cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat que representa el 45% del total, en una línia que ha permès ampliar l’activitat formativa.

> Descarregar la Memòria 2016 de Vallsgenera