Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

SESSIÓ INFORMATIVA A DONES - EMPRENEDORIA


El dimecres dia 13 de desembre es va dur a terme la sessió informativa “L’AUTOOCUPACIÓ, UNA SORTIDA LABORAL”, dirigida a les participants del projecte “DONES EN XARXA”, un projecte dirigit a dones immigrades residents a Valls, amb l’objectiu de fomentar l'associacionisme per tal de promoure la seva integració social i participació comunitària al territori. Projecte que es du a terme des de l’Oficina Tècnica de PLICS i amb el suport dels tècnics dels Serveis Socials.

L’exposició la van fer tècniques del Departament d’Emprenedoria de Vallsgenera, i està emmarcada dins el Programa del Catalunya Emprèn de la Generalitat.