Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

NOU CURS D'ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

NOU CURS D'ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Certificat de Professionalitat de nivell 2

Adreçat prioritàriament a persones treballadores en situció d'atur demandants d'ocupacíó (DONO) que han de ser com a mínim el 70% del conjunt dels participats, sens prejudici de la participació de persones treballadores ocupades.