Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Subsidi per desocupació de treballadores de la llar

El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha habilitat un subsidi extraordinari amb caràcter temporal per compensar la pèrdua d'ingressos de les treballadores de la llar que hagin deixat de treballar de manera total o parcial en un o diversos domicilis per evitar el risc de contagi per COVID-19 , o bé si se li ha acabat el contracte per causa o per desistiment de l'ocupador amb motiu d'aquesta pandèmia. 

 

Què quantia té el subsidi?

La quantia correspon a el 70% de la base reguladora diària del mes anterior i no pot ser superior a l'Salari Mínim Interprofessional (950 €). 

Com es demostra la finalització de l'activitat?

Cal acreditar el cessament d'activitat a través d'una declaració signada per l'empresari on ho indiqui expressament. 

Quan es pot fer la sol·licitud?

El termini de presentació de la sol·licitud, obert des del 5 de maig, finalitzarà fins a un mes després de la data de finalització de l'estat d'alarma.