Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Informació dels ajuts a les empreses del sector turístic

A qui va dirigit?

A persones professionals autònomes i les empreses turístiques, que compleixin els requisits establerts i que desenvolupin una d’aquestes activitats:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d'interès turístic, com ara:
  • Congressos i turisme de reunions.
  • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
  • Senderisme.
  • Cicloturisme.
  • Enoturisme.
  • Ecoturisme.
  • Activitats aquàtiques i nàutiques.
  • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Quin organisme de la Generalitat és responsable?

 ^Departament d’Empresa i coneixement

*Direcció General de Turisme

Normativa

RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 512070).

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Com fer la sol.licitud

 Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que especifica la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, ja esmentada, això és, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Més informació:

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/index.html