Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Vallsgenera està al servei de l'àmbit empresarial i comercial, des de les primeres fases del cicle de vida d'una empresa, que consisteixen en el llançament d'un projecte empresarial basat en una bona planificació, i que culminen en una tercera etapa de creixement i consolidació del projecte. Concretament oferim suport a les empreses existents a través de la gestió de les ofertes laborals, facilitant-los el personal més preparat per cada lloc de treball; oferim assessorament empresarial en totes les fases de la seva consolidació, i facilitem la ubicació de noves empreses en el territori, mitjançant la col·laboració amb Acció 10.


INTERMEDIACIÓ LABORAL

Un servei especialitzat i gratuït per a les empreses.

Per tal de facilitar els millors candidats a les empreses que necessitin cobrir llocs de treball. Dins del servei de gestió d'ofertes desenvolupem les següents tasques:

 • Fem una prospecció de les empreses del territori.
 • Recollim les ofertes laborals de les empreses del territori de manera personalitzada.
 • Vinculem l'oferta de l'empresa amb la borsa de treball, preseleccionant els millors candidats.
 • Realitzem l'enviament dels CV a les empreses, previ avís i autorització de la persona i prèvia comprovació dels requisits i el perfil d'ocupabilitat.
 • Posteriorment, es fa un seguiment de les ofertes obertes.
 • Finalment quan l'empresa ja ha fet el procés de selecció, es fa el tancament de l'oferta i es registra el nom de la persona seleccionada i data d'alta del contracte.

El telèfon directe de contacte és el 977 603 455.


ASSESSORAMENT

Proporcionem informació, suport i assessorament per resoldre qualsevol tema que l'empresa necessiti conèixer, per tal d'ajudar a les empreses a créixer, i a aconseguir majors nivells de competitivitat.

 • Recerca de finançament i ajuts per inversió.
 • Normativa aplicable i informació i assessorament fiscal i laboral.
 • Ajuts a la contractació i informació sobre les bonificacions de contractes.
 • Eines de gestió empresarial i suport en la consolidació empresarial.
 • Espais d'innovació i internacionalització.
 • Confecció de plans d'acció específics, o plans de viabilitat.

CAPTACIÓ

L'Ajuntament de Valls, a través dels seus instruments de suport a l'activitat econòmica, treballa per facilitar la implantació de noves empreses que ajudin a millorar el teixit empresarial de Valls:

 • Facilitem informació per localitzar terrenys, locals o naus industrials.
 • Acompanyament institucional per gestionar projectes, permisos i llicències.
 • Col·laborem amb l'empresa per trobar treballadors/es amb qualificació.
 • Cerca de programes d'ajudes o finançament per a inversió.