Experiència pilot de formació en alternança amb l’ocupació destinat a la qualificació professional de persones desocupades i en risc d’exclusió social i laboral.

Objectius

Proporcionar a les persones poc qualificades l’oportunitat de formar-se i adquirir (mentre estan treballant en el teixit productiu) les competències transversals i bàsiques que necessiten, a la vegada que obtenen ingressos. D’aquesta manera, s’adapta l’oferta i la demanda al territori d’actuació.

Accions

  • Formació professionalitzadora vinculada a un certificat de professionalitat (CP).
  • Experiència laboral mitjançant un contracte de treball.
  • Contracte de formació i aprenentatge, a jornada completa de 40 hores setmanals durant 6-9 mesos. El 75% de la jornada es treballa i el 25% de la jornada es rep formació.
  • Acompanyament en el procés d’aprenentatge i experienciació laboral.

Qui pot accedir-hi

  • Persones residents a la comarca, inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), amb manca de qualificació professional i en risc d’exclusió sociolaboral.
  • Empreses de la comarca i del sector vinculat al CP, amb conveni d’agrupació signat amb l’entitat.

Com pots inscriure-t'hi

Les ofertes laborals vinculades específicament al programa APP estan publicades a la borsa de treball de Vallsgenera.Si t'interessen i compleixes els requisits, pots inscriure't a les ofertes i formar part del procés de selecció de les empreses agrupades.
servei d'ocupació de catalunya
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social – Servicio Público de Empleo Estatal, en el marc del Programa Aprenentatge per la Professionalització (SOC-APP), regulat per l’Ordre TSF/170/2019, de 29 d’agost.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2023 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.