El Programa Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil és del Servei d’Ocupació de Catalunya i està cofinançat pel Fons Social Europeu

Objectius

És un programa de finançament públic que ofereix a joves titulats una feina temporal per a guanyar experiència en el camp laboral treballant de forma remunerada per a una empresa o entitat sense ànim de lucre. La iniciativa europea d’ocupació Garantia Juvenil vol reduir l’atur juvenil oferint una oportunitat per a trobar una primera feina o experiència laboral suficient pel jovent.   

Qui pot accedir-hi?

Dedicat a joves d'entre 16 i 29 anys. Han d'estar en situació d’atur i inscrits/es a l’Oficina de Treball del SOC com a DONO (demandant d’ocupació NO ocupat) i al registre de Garantia Juvenil com a beneficiari/ària.
servei d'ocupació de catalunya
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

*Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya*

ENLLAÇ DIRECTE

© 2023 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.