L’objectiu del programa és incrementar el grau d’ocupabilitat i facilitar la reinserció social i laboral dels participants oferint recursos basats en la informació, l’orientació, la formació i l’acompanyament en el procés de recerca de feina.

Objectius

Aconseguir una inserció social i laboral del participant.

Accions

  • Sessions de grup per treballar competències clau i transversals, motivacions i interessos, mercat de treball, canals i eines per a la recerca, processos de selecció i autoocupació.
  • Sessions individuals d’orientació i suport en el procés de recerca de feina i d'inserció.
  • Pràctiques professionals en empreses.

Qui pot accedir-hi

Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania i que també perceben la prestació complementària d’activació i inserció amb el corresponent compromís de participació en un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.

Com pots inscriure-t'hi

En el moment de tramitar la renda garantida de ciutadania amb els tècnics de les oficines de treball, has de signar també la prestació complementària d’activació i inserció amb el corresponent compromís de participació en un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
Image
Image
Subvencionat per la Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i cofinançat pel Fons Social Europeu.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.