Programa que treballa les competències professionals de les persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o formació, mitjançant: mesures de suport a l’activació, mesures de millora de l’ocupabilitat, mesures de foment de l’emprenedoria i mesures de suport a la contractació.

Objectius

Reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant actuacions encabides en el Pla nacional d’implementació de la garantia juvenil.

Accions

Les accions que obligatòriament es desenvolupen són:
 • Orientació que inclogui assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació.
 • Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants. Aquesta formació pot ser formació del fitxer català d’especialitats formatives, programes de formació i inserció, o formació a mida.
Es poden complementar amb les actuacions opcionals següents:
 • Pràctiques no laborals destinades a persones joves qualificades sense experiència professional.
 • FP dual, que es vehicula a partir d’un contracte.
 • Experiència professional.
 • Mobilitat internacional.
 • Prospecció laboral.

Qui pot accedir-hi

 • Persones residents a la comarca, inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), amb manca de qualificació professional i en risc d’exclusió sociolaboral.
 • Empreses de la comarca i del sector vinculat al CP, amb conveni d’agrupació signat amb l’entitat.

Com pots inscriure-t'hi

Persones inscrites al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin els requisits següents:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
servei d'ocupació de catalunya
Unió Europea - Fons social europeu
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i per fons provinents de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, d’acord amb els Programes Singulars i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.