Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. L'acreditació de competències és una metodologia que permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.

Vallsgenera ofereix els recursos necessaris per acreditar les competències professionals en diferents àmbits, per tal de treballar amb la millora d'ocupabilitat, i incrementar la qualificació professional de la ciutadania.


Carnets professionals:

  • Carnet de manipulador Fitosanitari
  • Carnet de manipuladors d'aliments 
  • Carnet de conducció carretons elevadors 
  • Carnet monitor de lleure infantil i juvenil
  • Carnet de director de lleure infantil i juvenil

Certificats de Professionalitat

Especialitats formatives homologades pel Servei d'Ocupació de Catalunya a l'IMDL Vallsgenera.


Acreditació ACTIC

Certificació acreditativa de la competència digital.

    •    Nivell 1 – Certificat bàsic
    •    Nivell 2 – Certificat mitjà
    •    Nivell 3 – Certificat avançat