Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Formació Ocupacional

Col·laborem amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per desenvolupar polítiques actives d'ocupació i oferim formació ocupacional de manera gratuïta a les persones en situació d'atur, per millorar les seves qualificacions i adquirir i perfeccionar les competències professionals necessàries per entrar al mercat de treball.

El ventall d'accions formatives ocupacionals és molt variat, i cada persona ha d'escollir el programa formatiu que s'adeqüi més en funció dels seus interessos i situació de formació i experiència.

Cursos per a aturats. Cursos que milloren la qualificació en diferents especialitats professionals.

Programes per a joves. Programes que ofereixen formació teòrica - pràctica vinculada amb un ofici, pràctiques en empresa i facilitat per incorporar-se al mercat de treball


Informa't del Programa Garantia Juvenil

 

Enllaç al cercador de cursos