Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Oferim la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses, a través de les quals s'incrementen les competències i s'adquireix experiència en el lloc de treball on es realitzen.

Les pràctiques, que són un complement d'aprenentatge, no suposen cap relació laboral entre la persona que les realitza i l'empresa, ni cap cost, i es formalitzen mitjançant la signatura d'un conveni entre les parts implicades.