Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Documents COVID 19

PROTOCOLS COVID 19 DE VALLSGENERA

1. Activitats no pròpies de Vallsgenera (entitats que fan ús dels espais)

A. Protocol d'accés, i de mesures Covid-19, als espais de Vallsgenera.

B. Protocol de gestió de casos.

 

2. Activitats pròpies (organitzades per Vallsgenera)

A. Protocol d'accés, i de mesures Covid-19, als espais de Vallsgenera.

B. Protocol de gestió de casos

C. Protocols específics de la UEC.

 

SECTORS

TREBALLADORES DE LA LLAR

Subsidi per desocupació de treballadores de la llar

AGRARI

Campanya agrària temporada 2020

COMERÇ, ARTESANIA I MODA.

Resum reobertura comerç i hosteleria

PLA DE SUBVENCIONS ANUAL PEL COMERÇ, L'ARTESANIA I LA MODA.

CONSTRUCCIÓ

Quines obres poden romandre actives durant l'estat d'alarma? * ACTUALITZAT 7/5

TRANSPORT

Variació del temps de conducció i descans en els transports de mercaderies

TURISME

Informació dels ajuts a les empreses del sector turístic * NOU

Resum reobertura comerç i hosteleria

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural

ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 / Thomas Cook

Convocatòria de subvencions al sector turístic

 

INFORMACIÓ GENERAL

DESCONFINAMENT FASE 1

Novetats

Preguntes freqüents sobre les restriccions

EMPRESES I TREBALLADORS

Imports màxims de venda al públic de productes sanitaris

Mesures econòmiques urgents - Reial Decret llei 15.2020

Tramitar la baixa per coronavirus

Recomanacions per a empreses i persones treballadores, consensuades entre patronals, sindicats i Generalitat

Estratègia d’actuació davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril

 

AUTÒNOMS

Guia de les noves ajudes per a treballadors i treballadores autòms * NOU

Ajudes als autònoms recollides en el RDL 24/2020 de mesures per a la reactivació de l'ocupació

Subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Valls - COVID 19 * ACTUALITZAT 29/5

Mesures en relació a la subvenció de Garantia Juvenil

Criteri sobre pròrroga d'ERTOS de la Direcció General de Treball

Recomanacions per a l'obertura d'establiments, locals i comerços de menys de 400 m2

Liquiditat COVID-19 i l'enllaç a la pàgina web de l'Institut Català de Finances

Ajut social a famílies

Desplaçaments en furgonetes, furgons i vehicles derivats de turisme que disposen d'una fila de seients

Certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal per motius laborals

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Ajuts per autònoms (2 abril). Preguntes Freqüents

Prestació extraordinària per cessament activitat d'autònoms

Autònoms - Mesures de suport  *actualitzat 5/5

Crèdits avalats per ajudar empreses i autònoms

Segon tram de la línia d'avals de l'ICO per a pimes i autònoms

Tercer tram de la línia d'avals ICO per autònoms i pimes

Moratòria de cotitzacions socials i ajornament de deutes - Reial decret llei 11-2020

Moratòria de cotitzacions socials per 12 sectors econòmicsAJUTS PER SUBMINISTRAMENTS

Ajuda per autònoms i PIMES de Sorea

Bo Social sobre l'electricitat per a treballadors autònomsEMPRESES

Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries de l'RDL 24/2020 * NOU

Subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Valls - COVID 19 * ACTUALITZAT 29/5

Renuncies, modificacions i desestiments dels ERTOs

Mesures socials en defensa de l'ocupació (ERTO)

Programa foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de trebal

Criteri sobre pròrroga d'ERTOS de la Direcció General de Treball

Recomanacions per a l'obertura d'establiments, locals i comerços de menys de 400 m2

Liquiditat COVID-19 i l'enllaç a la pàgina web de l'Institut Català de Finances

Desplaçaments en furgonetes, furgons i vehicles derivats de turisme que disposen d'una fila de seients

Certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal per motius laborals 

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries 

ERTO per força major per COVID 19 (Expedient de Regulació de Temporal d'Ocupació)

Mesures econòmiques de suport a les empreses i als treballadors

Empreses - Mesures de suport  *actualitzat 5/5

Crèdits avalats per ajudar empreses i autònoms

Segon tram de la línia d'avals de l'ICO per a pimes i autònoms

Tercer tram de la línia d'avals ICO per autònoms i pimes

Moratòria de cotitzacions socials i ajornament de deutes - Reial decret llei 11-2020

Moratòria de cotitzacions socials per 12 sectors econòmics

Guia bàsica solicitut colectiva de l'atur - SEPEATURAT/TREBALLADOR

Ajut social a famílies

Instrucciones provisionales por desempleo - SEPE 

Com donar-me d'alta com a demandant d'ocupació

Guia bàsica solicitut colectiva de l'atur - SEPE

Model de declaració responsable per a no acollir-se al permís retribuït recuperable: Català   CastellàACTIVITATS CONSIDERADES ESSENCIALS COVID-19

Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials *actualitzat 14/4

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19 - Canal Empresa

Riscos laborals i consells per prevenir-los - Coronavirus SARS-CoV-2GENERALITAT DE CATALUNYA