Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Crèdits avalats per ajudar a empreses i autònoms

CRÈDITS AVALATS PER AJUDAR A EMPRESES I AUTÒNOMS

El Consell de Ministres acaba d'aprovar el primer tram d'una línia d'avals per valor de 20.000 milions d'euros per a empreses amb problemes provocats pel coronavirus Covid-19. De el total d'aquests diners, el 50% es reservarà per a garantir préstecs d'autònoms i pimes.

L'objectiu d'aquest primer paquet és garantir la liquiditat d'autònoms i empreses en compliment de Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

Les empreses i autònoms interessats ja poden sol·licitar-lo en el seu banc habitual. Característiques:

1. Préstecs per afrontar pagaments

En el cas de pimes i autònoms, l'objectiu de la mesura és garantir fins al 80% dels préstecs sol·licitats als bancs per afrontar el pagament de salaris, circulant, factures o per necessitats de liquiditat.

2. Caràcter retroactiu

Els avals tindran caràcter retroactiu, per la qual cosa podran sol·licitar-se per a totes les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que es va publicar el passat dia 18 de març.

3. Gestionat per l'ICO

L'Institut de Crèdit Oficial és qui gestionarà i aprovarà, en cada cas, la concessió de l'aval, en col·laboració amb les entitats financeres.

4. Per a empreses i autònoms

Els beneficiaris són empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de l'COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

5. Termini màxim: 5 anys

L'aval emès tindrà una vigència igual a el termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

6. Fins al 30 de setembre

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

7. Sol·licituds

Els interessats hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les que l'ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

<br />