Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials - COVID 19

Notícies darrera hora 

Aquest dissabte ha entrat en vigor la segona pròrroga de l'Estat d'alarma que el Congrés va autoritzar aquesta setmana i que estarà vigent fins a les 00:00 hores de l'dia 26 d'abril de 2020, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

El Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, publicat justifica aquesta pròrroga com una "mesura indispensable" per intentar garantir que "els pacients que requereixin d'hospitalització, ingrés a les unitats de cures intensives o ventilació mecànica no superen el llindar que impediria proporcionar l'adequada qualitat assistencial en funció dels recursos actualment disponibles ".

 
Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l'estat d'alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l'Administració que la seva activitat està considerada com a essencial. Aquesta informació facilita les tasques de control, adequació a la situació de confinament i seguretat de les mateixes empreses i persones treballadores. 

Es consideren activitats essencials:

  • aquelles que es duen a terme de manera directa com a activitat essencial
  • les que duen a terme els proveïdors crítics per a l'activitat essencial.

 

Realitzar tràmit