Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Tramitar la baixa per coronavirus

D’acord amb el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, s’estableix, amb caràcter excepcional i exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, la consideració de situació assimilada a accident de treball, dels períodes d’aïllament o contagi de les persones provocat pel virus COVID-19.

D’altra banda, l’assistència, administració i gestió sanitària (diagnòstic, tractament de la malaltia, així com decretar els períodes d’aïllament) es realitzarà exclusivament a través de la xarxa sanitària dels Serveis Públics de Salut de les corresponents comunitats autònomes.