Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Variació del temps de conducció i descans en els transports de mercaderies

VARIACIÓ DEL TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS EN ELS TRANSPORTS DE MERCADERIES

(Resolució de 14 d’ abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que s’ exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies)

 

1.- Transport de mercaderies:

· Es substitueix el límit de conducció diària màxima de 9 hores per un límit màxim d’11 hores

· Es redueixen els requisits del descans diari d’11 hores per un de 9 hores.

· Possibilitat de fer dos descansos setmanals reduïts consecutius, de com a mínim 24 hores, sempre que:

- o el conductor agafi , com a mínim, 4 períodes de descans setmanals en aquestes 4 setmanes consecutives, de les quals, com a mínim 2, tindran que ser períodes de descans setmanals normals de, com a mínim, 45 hores.

- o bé, no es requereixi compensació dels descans setmanals reduïts.

· Permetre que el conductor prengui el seu descans setmanal normal en el vehicle, sempre que el vehicle estigui adequadament equipat pel descans de cada un dels conductors i estigui estacionat.

Aquestes excepcions són aplicables a tots els conductors que facin transport de mercaderies a tot el territori nacional.

 

2.- Transport discrecional de viatgers que desenvolupin la seva activitat en el sector agrícola.

· Reduir els requisits del descanso diari d’ 11 hores per un de 9 hores.

Aquesta excepció s’aplicarà als conductores que facin transport discrecional de viatgers que desenvolupin la seva activitat en el sector agrícola, quan el trajecte del servei no superi els 50 km, a tot el territori nacional.

 

Vigència: Des del dia 13 d’ abril del 2020 fins el 31 de maig del 2020, ambdós inclosos.