Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

L'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera és un organisme autònom de l'Ajuntament de Valls que impulsa polítiques per al desenvolupament econòmic i social de Valls i l'Alt Camp, en col·laboració amb la iniciativa privada, cívica i social.

Vallsgenera té, doncs, dos camps d’actuació principals. D'una banda, treballa per fomentar l'emprenedoria i crear empreses i ocupació, promovent la ciutat i la reactivació econòmica. D’altra banda, treballa amb les persones, oferint-los serveis d'orientació, tutorització, formació i adquisició d'experiència professional; vetllant d’aquesta manera pels col·lectius amb dificultats de desenvolupament personal i professional, amb actuacions que els milloren la qualitat de vida i les oportunitats de promoció.

Línies d'actuació:

  • Formació
  • Ocupació
  • Emprenedoria
  • Empresa
  • Comerç
  • Turisme
  • Promoció de la ciutat