Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

El Pla Estratègic de Creixement socioeconòmic a Valls i la comarca de l'Alt Camp, pels anys 2015-2020 és un projecte que té per objectiu definir les estratègies i accions que s’han de dur a terme per a projectar l’activitat socioeconòmica del nostre territori en els pròxims anys.

El Pla Estratègic ha estat elaborat pel Grup de Recerca en Indústria i Territori, del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord a la iniciativa i l'encàrrec rebut des del Consell Econòmic i Social de Valls.

Aquest document conté un extens diagnosi de la situació actual, una proposta de model socioeconòmic, d’arquitectura estratègica, d’actuacions estratègiques i de seguiment del propi Pla. I en destaca el desplegament de la proposta estratègica amb 6 eixos estratègics, 16 objectius estratègics i 69 actuacions que permeten concretar l'estratègia en el dia a dia.

Per tal d'adaptar-se als canvis que es puguin dur a terme en els diferents elements analitzats, aquest document requereix no només una revisió acurada de la informació i literatura existent sinó també obrir un procés de reflexió conjunta amb els agents econòmics i amb la pròpia ciutadania. I per tant és imprescindible la participació activa i entusiasta de les administracions públiques, les institucions i la societat civil, per tal d'obrir un període de seguiment i implementació d'aquelles propostes consensuades. 

PLA ESTRATÈGIC DE CREIXEMENT SOCIOECONÒMIC A VALLS I A LA COMARCA DE L'ALT CAMP, PELS ANYS 2015-2020.

Aquest pla estratègic ha estat finançat amb el programa de suports i acompanyament a la planificació estratègica de l'any 2014 de la Generalitat de Catalunya i cofinançat amb Fons Social Europeus.