Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.
     Registre

Calendari d'activitats

Notícies Vallsgenera

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d'alta a l'Ajuntament de Valls en un dels epígrafs que figuren a l'annex de les bases. Object
26-05-2020
El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha habilitat un subsidi extraordinari amb caràcter temporal per compensar la pèrdua d'ingressos de les treballadores de la llar que hagin deixat de treballar de manera total o
18-05-2020
Les empreses que renunciïn a l’ERTO ho han de comunicar a l’Autoritat Laboral i al SEPE. Han de presentar aquest formulari: FORMULARI   Les empreses amb ERTO de força major afectant, modificant l
15-05-2020
El Real Decret-llei 18/2020, de 12 de maig de mesures socials en defensa de l’ocupació, conté l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació que van signar el govern espanyol i agents socials, el qual prorroga els E
14-05-2020