Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Vallsgenera impulsa la formació i el reciclatge professional, com a eina fonamental per millorar la competitivitat de l'empresa; i també ofereix a la ciutadania una formació integral amb programació estable, per millorar l'ocupabilitat de les persones i incrementar les competències personals i professionals.

Formació per a la ciutadania:

  • Oferir a la població del territori una oferta formativa àmplia, diferenciada i especialitzada, de cursos, tallers o activitats vinculades a l'aprenentatge de coneixements i habilitats.
  • Difondre una actitud favorable per l’aprenentatge integral i impulsar la cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Formació per a l'empresa:

  • Formació per a les empreses adaptada a les necessitats reals d'especialització.
  • Gestió de la bonificació de la formació contínua, a través de la Fundación Tripartita para el Empleo.
  • Servei per organitzar qualsevol acció formativa a mida per a les necessitats de l’empresa.

 


Serveis específics:

 

Enllaç al cercador de cursos