Programa a través del qual es contracta personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau mitjà, que treballen en el marc de plans d’acció de desenvolupament local, impulsats pels ens locals o per les entitats dependents o vinculades a una administració local.

Objectius

  • Afavorir la creació i diversificació de l’activitat econòmica i la generació de llocs de treball.
  • Dinamitzar, promoure i executar, en cooperació amb agents socioeconòmics i empresarials, polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica al territori, per arribar a un creixement econòmic sostenible i generador d’ocupació.

Funcions i àmbit de treball

Un AODL executa projectes inclosos dins del pla d’acció (document que concreta les actuacions que es duran a terme a curt i mitjà termini en el marc de l’estratègia de desenvolupament territorial), agrupats en programes i projectes de desenvolupament econòmic local.

Els plans de treball dels AODL es desenvolupen en els àmbits de desenvolupament territorial, comercial, industrial, social i empresarial, d’organització i cooperació pel desenvolupament, i de sistemes d’informació territorial i dinamització sectorial.
servei d'ocupació de catalunya
generalitat de catalunya - departament d'empresa i ocupació
ministerio de empleo y seguridad social
Subvencionat pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), per la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.