Les empreses d’economia social prioritzen les persones i l’objecte social per sobre del capital. Compaginen l’interès general, l’activitat econòmica i el funcionament democràtic.

Les formes jurídiques que utilitzen les organitzacions de l’economia social a Catalunya són:

  • Cooperatives
  • Societats laborals
  • Mutualitats de previsió social
  • Fundacions i associacions
  • Centres especials de treball
  • Empreses d’inserció
  • Confraries de pescadors
  • Societats agràries de transformació
  • Entitats de dret públic, sempre que compleixin uns requisits determinats
empresa-deconomia-social-i-solidaria.png

Enllaços d'interés

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tema, contacta amb nosaltres.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.