Assessorem l'empresa per resoldre qualsevol tema que necessiti conèixer, i ajudem les empreses a créixer i a aconseguir més competitivitat.
  • Recerca de finançament i ajuts per a inversió.
  • Normativa aplicable i informació i assessorament fiscal i laboral.
  • Ajuts a la contractació i informació sobre les bonificacions de contractes.
  • Eines de gestió empresarial i suport en la consolidació empresarial.
  • Espais d'innovació i internacionalització.
  • Confecció de plans d'acció específics, o plans de viabilitat.
  • Jornades i trobades empresarials.
  • Formació contínua adaptada a l'empresa.
  • Punt Reempresa, a través del qual posem en contacte persones que volen cedir un negoci (cedents) amb persones que volen obrir-ne un (reemprendors).
  • Suport lingüístic.
Serveis per l'empresa

Formació contínua

 

T'oferim formació perquè milloris les competències professionals

 

Ajuts i subvencions

 

T'informem sobre subvencions i t'ajudem a tramitar-les

 

Troba personal

 

Et gestionem les ofertes de feina, a través de la borsa de treball

 

SAL: Servei d'Assessorament Lingüístic

 

Correcció de textos. Sessions formatives. Entrenament lingüístic. Normativa. Traducció.

 

Pràctiques en empresa

Oferim la possibilitat de fer pràctiques en empresa per incrementar les competències professionals i adquirir experiència.

Les pràctiques són una bona via per a les empreses per conèixer futurs professionals i captar nous talents. Permet avaluar el nivell d'adaptació i integració d'un possible candidat per a un determinat lloc de treball.

Són un complement d'aprenentatge i no suposen cap relació laboral, ni cap cost. Es formalitzen amb un conveni entre les parts implicades, que en qualsevol moment es pot rescindir o ampliar.

Vallsgenera contracta una pòlissa d'assegurances d'accidents per cobrir qualsevol incidència durant les pràctiques.
Pràctiques en empresa

PREGUNTES FREQÜENTS

Com sol·licitar un ajornament del pagament a la Seguretat Social?

Per pagar un deute amb la Seguretat Social hi ha la possibilitat de sol·licitar un ajornament, el qual se us concedirà, sempre que reuniu una sèrie de condicions. Per sol·licitar-lo, hi ha un model de sol·licitud que us lliuraran en qualsevol de les administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social on, a més, us informaran i resoldran tots els dubtes que tingueu sobre això. La manera més senzilla és dirigir-se a l'Administració on s'ha contret el deute i gestionar-hi l'ajornament. El termini màxim per amortitzar el deute és de cinc anys, però en funció de l'import del deute i de les circumstàncies existents, es concedirà un termini màxim o mínim. La concessió de l'ajornament donarà lloc al rèdit d'interessos, segons l'interès legal del diner.

Si disposeu d'un certificat digital, podeu fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes a la Seguretat Social en el Registre Electrònic de Sol·licituds de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Quins són els requisits per expedir factures electròniques?
Què és una marca? Què és un nom comercial? Què és una denominació social?

Més informació

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tema, contacta amb nosaltres.

Presencialment

a la recepció de Vallsgenera
edifici de Casa Caritat

Telefònicament

977 612 010

Correu electrònic

Sius-plau omple el formulari
Sius-plau omple el formulari
Sius-plau omple el formulari
Sius-plau omple el formulari

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.