Programa que afavoreix la contractació de persones en atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Objectius

Afavorir la inserció i la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur de llarga durada.

Accions

  • Experiència laboral a partir de contractes de treball d’entre 6 i 12 mesos, amb una jornada laboral completa de 40 hores.
  • Formació professionalitzadora obligatòria vinculada al contracte de treball, d’entre 60 i 200 hores, sempre dins de l’horari laboral establert.
  • Acompanyament tècnic de coordinació durant les actuacions d’experiència laboral i formació.

Qui pot accedir-hi

  • Persones en atur, inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, preferentment més grans de 45 anys, sense dret a cap prestació o subsidi.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.
  • DONA: dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
Image
Image
Image
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Ministerio de Trabajo y Economía Social i el Fons Social Europeu.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.