Pràctiques en empreses

Oferim la possibilitat de fer pràctiques en empresa per incrementar les competències professionals i adquirir experiència.

Les pràctiques són una bona via per a les empreses per conèixer futurs professionals i captar nous talents. Permet avaluar el nivell d'adaptació i integració d'un possible candidat per a un determinat lloc de treball.

Són un complement d'aprenentatge i no suposen cap relació laboral, ni cap cost. Es formalitzen amb un conveni entre les parts implicades, que en qualsevol moment es pot rescindir o ampliar.

Vallsgenera contracta una pòlissa d'assegurances d'accidents per cobrir qualsevol incidència durant les pràctiques.

Què oferim?

  • Gestionem ofertes de treball gratuïtament i garantim la confidencialitat durant tot el procés de selecció.
  • Una borsa de treball àmplia amb tots els perfils ocupacionals.
  • Fem una preselecció dels millors candidats amb el perfil requerit, sense discriminació per raons de sexe, edat o nacionalitat.
  • Enviem els currículums a l’empresa perquè decideixi a qui vol entrevistar i seleccionar.
  • Tenim un equip de prospectors que us poden visitar i explicar tots els serveis oferts per la nostra entitat.

Què volem?

  • Mantenir una comunicació constant amb l’empresa.
  • Conèixer les necessitats de l’empresa.
  • Oferir el màxim de currículums per participar en el procés de selecció.
  • Conèixer el resultat final del procés de selecció.
Image

Utilitza la borsa de treball

Si desitgeu més informaicó envieu un correu electrònic a vallsgenera@valls.cat.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.