Pràctiques en empreses

Oferim la possibilitat de fer pràctiques en empresa per incrementar les competències professionals i adquirir experiència.

Les pràctiques són una bona via per a les empreses per conèixer futurs professionals i captar nous talents. Permet avaluar el nivell d'adaptació i integració d'un possible candidat per a un determinat lloc de treball.

Són un complement d'aprenentatge i no suposen cap relació laboral, ni cap cost. Es formalitzen amb un conveni entre les parts implicades, que en qualsevol moment es pot rescindir o ampliar.

Vallsgenera contracta una pòlissa d'assegurances d'accidents per cobrir qualsevol incidència durant les pràctiques.

Més informació

Si desitgeu més informaicó envieu un correu electrònic a vallsgenera@valls.cat.

Image

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.