En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pel present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en Fitxer denominat "usuaris" responsabilitat de VALLSGENERA, CIF: P9316304F. La finalitat d’aquest tractament és la de poder gestionar la seva sol·licitud o petició. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins a la resolució de la seva petició o la seva sol·licitud.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a VALLSGENERA a la direcció Crta. Del pla, 37 Valls 43800 (Tarragona) o en vallsgenera@valls.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.