Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.
Vallsgenera té un servei de cessió d'espais, el qual ofereix les infraestructures necessàries perquè les entitats, associacions i  empreses particulars puguin desenvolupar les seves activitats de manera puntual o permanent.
Vallsgenera aprova anualment uns preus públics per l'ús d'espais, als quals es troben exempts les entitats i associacions vallenques sense ànim de lucre.
Per fer ús dels espais, cal presentar una sol·licitud, i posteriorment es signa un conveni o un pacte d'ús puntual, segons les característiques de l'ús de l'espai.
 

Aules de formació
(Capacitat fins a 30 persones)

Aules d'informàtica
(Capacitat fins a 16 persones)

Sales de reunions
(Espais fins a 29m2)

Despatxos
(Espais fins a 24m2)

Sala d'actes
(Espai de 77m2)

Taller de cuina
(Espai de 55m2)

Taller de serralleria
(Espai de 120m2)

Bar - Menjador
(Capacitat fins a 40 persones)