Programa Formació Professional Ocupacional Dual


Facilitar a la població amb més dificultats d’accedir al mercat laboral l’adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral de formació en alternança.

Objectius

L’objectiu del programa és facilitar la inserció laboral de l'alumnat oferint recursos basats en l’orientació, la formació i l’acompanyament.

Accions

Hi ha un doble vessant d’actuació, que fa de pont entre les entitats contractants i els candidats/tes:

 • Amb les empreses, fer la prospecció en una primera fase i oferir assessorament en tot el procés de contractació i gestió de la subvenció.
 • Amb les i els participants:
  • Sessions de grup per treballar competències clau i transversals, motivacions i interessos, mercat de treball, canals i eines per a la recerca, processos de selecció i autoocupació.
  • Sessions individuals d’orientació i suport en el procés de recerca de feina i d’inserció.
  • Experiència laboral a partir de contractes de treball de 12 mesos, amb una jornada laboral completa de 40 hores.
  • Formació professionalitzadora obligatòria vinculada al contracte de treball, dins de l’horari laboral establert.
  • Acompanyament durant les actuacions de formació i laboral.
Image

Qui pot accedir-hi

Participants:

 • Persones en situació d’atur de baixa qualificació professional.
 • Persones inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Empreses:

 • Empreses que vulguin contractar una persona com a aprenent.
Image
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
servei d'ocupació de catalunya
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.