Programa que pren com a punt de partida les necessitats reals de les empreses. En funció dels llocs de treball existents al territori, se seleccionen les persones més adients per a aquestes vacants i se’ls facilita la formació específica més adequada per desenvolupar les tasques.

Objectius

Fomentar l’ocupació laboral de les persones de 30 anys o més a través d’oferir a les empreses del territori contractacions subvencionades d'entre 6 i 9 mesos i, als participants, formació i competències per desenvolupar un lloc de treball.

Accions

Hi ha un doble vessant d’actuació, que fa de pont entre les entitats contractants i els candidats:
  • Amb les empreses, realitza la prospecció en una primera fase, per trobar ofertes adients al programa i oferir assessorament en tot el procés de contractació i gestió de la subvenció.
  • Amb els participants, que es beneficiaran de les tres accions fonamentals del programa: experiència professional mitjançant un contracte laboral, formació vinculada al contracte, i acompanyament i tutorització durant la contractació i la formació.

Qui pot accedir-hi

  • Empreses amb necessitat d’ampliar la plantilla facilitant una capacitació, ubicades preferentment a la comarca de l’Alt Camp.
  • Persones de 30 anys o més, residents a la comarca i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

Com pots inscriure-t'hi

A la nostra borsa de treball s’hi publiquen les ofertes del 30 Plus, en què s’especifica que estan vinculades al programa. Si t'interessa i compleixes els requisits, inscriu-t'hi per participar en el procés de selecció de les empreses donades d’alta al programa.
servei d'ocupació de catalunya
Image
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

ENLLAÇ DIRECTE

© 2024 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.