Els programes de formació i inserció estan dirigits a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los la possibilitat de tornar al sistema educatiu (cicles formatius) i, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diferents famílies professionals i tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Més informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/

ELS PROGRAMES

Vallsgenera està homologat per 4 programes, si bé cada curs escolar varia l'oferta.
PFI HT01 AUXILIAR DE CUINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOTELERIA I TURISME
Certificat de professionalitat: HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina

Perfil professional: Auxiliar de cuina
Títol de referència:
Professional bàsic en cuina i restauració

Total formació:
 1.000 hores
Pràctiques professionals no laborals en empresa: incloses, 180 hores

Horari:
De dilluns a divendres
De 8.00 a 14.30 h

PFI IP01 AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA
PFI CM02 AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
PFI AG01 AUXILIAR D’ACTIVITATS D’OFICINA I DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

CURSOS OBERTS

PREGUNTES FREQÜENTS

A quins joves va adreçat el PFI?

Joves de 16 a 21 anys sense l'ESO.

El PFI t'ajuda a tenir l'ESO?
Si faig un PFI de comerç, podré fer un Grau Mitjà d'Informàtica?
Puc accedir al PFI si tinc 15 anys?
Puc fer més d'un PFI?

ENLLAÇ DIRECTE

© 2021 IMDL Vallsgenera. Tots els drets reservats.